รู้หรือไม่ว่า ตำแหน่งในเกม MOBA ที่คุณเล่น บอกความเป็นตัวคุณได้

0
710

ตอนนี้คุณเล่นตำแหน่งไหนกันอยู่แล้วจะตรงมากน้อยแค่ไหนไปดูกันได้เลย

จากผลงานวิจัยของ Nuangjumnonga, Tinnawat; Mitomo, Hitoshi (2012) ได้ศึกษาความสัมพันธ์เกี่ยวกับสภาวะผู้นำกับการเล่นเกมแนว Multiplayer Online Battle Arena  (MOBA) โดยกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คนไทยอายุระหว่าง 12-30 ปี และเป็นผู้เล่นที่มีจำนวนการเล่นมากกว่า 400 เกมส์ ขึ้นไป

ผลของงานวิจัยได้ว่า ผู้ที่เล่น Carry มีแนวโน้มสูงที่จะมีสภาวะความเป็นผู้นำแบบอัตตาธิปไตย หรือพูดง่ายๆว่าเป็นพวกเผด็จการ ชอบควบคุมและบังคับผู้อื่น และมีแนวโน้มน้อยมากที่จะมีสภาวะความเป็นผู้นำแบบประชาธิปไตย

ส่วนผู้ที่เล่น Support และ Gangker จะมีแนวโน้มสูงที่จะมีสภาวะความเป็นผู้นำแบบประชาธิปไตย ยอมรับฟังความคิดเห็นและให้เกียรติผู้อื่น ในขณะเดียวกันก็มีแนวโน้มน้อยมากๆ ที่จะมีสภาวะความเป็นผู้นำแบบอัตตาธิปไตยและแบบตามสบาย

ลองอ่านแล้วตรงมากน้อยแค่ไหนอย่าลืมแวะมาบอกกันนะครับ

ข้อมูลอ้างอิง : Nuangjumnonga, T., & Mitomo, H. (2012). Leadership Development Through Online Gaming. (Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University).

รูปภาพจาก : http://www.hon.in.th

Comments

comments