แจ้งยกเลิกประกัน

เรียนลูกค้าที่ใช้สินค้าของแบรนด์ GEIL,ZOTAC, PALIT และ SILVER STONE เนื่องจากทางบริษัท Neolution Technology Corporation Co.Ltd. ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าแบรนด์ ดังกล่าวมาเป็นเวลา 3ปี ซึ่งได้รับผลตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี

แต่เนื่องด้วยเหตุผลเรื่องการหมดสัญญาการเป็นตัวแทนจำหน่ายกับผู้ผลิตสินค้าจากต่างประเทศทำให้ทางบริษัทต้องยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าแบรนด์ดังกล่าว ซึ่งในส่วนของสินค้าที่ยังอยู่ในระยะการรับประกันจากทางบริษัทเรา ทางบริษัทได้ดูแลลูกค้า และรับผิดชอบการรับประกันสินค้าที่ยังมีระยะประกันคงเหลือมาเป็นเวลาประมาณ 3 ปีจนครบตามสัญญา โดยทางเรามุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้าทุกท่านมาเป็นอันดับหนึ่ง โดยไม่ได้คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลักแม้ว่าจะไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วก็ตาม

ณ ตอนนี้ทางเราต้องขออภัยและต้องขอเรียนแจ้งว่า “ทางบริษัทขอแจ้งสิ้นสุดการรับประกันสินค้าทั้ง 4 แบรนด์ ได้แก่ GEIL,ZOTAC,PALIT และ SILVER STONE ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป” โดยทางบริษัทยังคงรับผิดชอบสินค้าแบรนด์ดังกล่าวที่ลูกค้าส่งเข้ามาเคลมก่อนหน้านี้และยังอยู่ในขั้นตอนของการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้าเพื่อรอการส่งคืนลูกค้า หากลูกค้าท่านใดที่ส่งสินค้าแบรนด์ดังกล่าวเข้ามาเคลมกับทางบริษัทหลังจากวันที่ประกาศนี้ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าคืน โดยลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด ทางบริษัทต้องขออภัยและขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความอุปการคุณทางบริษัท NEOLUTION TECHNOLOGY CORPORATION ด้วยดีเสมอมา จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกัน

เงื่อนไขการเปลี่ยน/คืนสินค้า
Neolution  ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วันทำการ  โดยนับจากวันรับสินค้าจนถึงวันที่นำส่งสินค้าคืน
ในกรณีบริษัทฯ จัดส่งสินค้าผิดจากรายละเอียดยืนยันการสั่งซื้อสินค้าครั้งล่าสุด หรือกรณีสินค้าแตกหัก/สูญหายจากการขนส่ง บริษัทฯ ยินดีจะรับผิดชอบในการเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าใหม่ให้กับลูกค้าใหม่ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่สินค้าถูกส่งมาที่บริษัทฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
การคืนสินค้า 
-ทางบริษัทขอรับคืนเฉพาะกรณีที่ลูกค้าได้รับสินค้าผิดไปจากที่สั่ง  บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้กับลูกค้า

กรณีคืนสินค้าด้วยสาเหตุเปลี่ยนใจ** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยน/คืนสินค้าดังกล่าวทุกกรณี
**คำว่า “เปลี่ยนใจ” หมายถึง กรณีที่ลูกค้าได้สั่งซื้อสินค้าใดๆ และเปลี่ยนใจไม่ต้องการสินค้านั้นไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ

การเปลี่ยนสินค้า 

 1. แจ้งปัญหาสินค้าหากท่านพบปัญหาหลังจากรับสินค้า และประสงค์จะเปลี่ยนสินค้า กรุณาติดต่อ Line ID:@neoservice เพื่อแจ้งปัญหากับเจ้าหน้าที่
 2. รอรับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ ก่อนที่ท่านจะดำเนินการส่งคืน
 3. แนบใบแจ้งรายละเอียดสินค้าที่เสียที่ต้องการเปลี่ยนมาพร้อมกับกล่องสินค้า
 4. ส่งสินค้าพร้อมใบแจ้งรายละเอียดมาที่

แผนกเคลม
บริษัท นีโอลูชั่น อีสปอร์ต จำกัด
เลขที่ 44 ถนนเอกชัย
ซอยเอกชัย 63
แขวงบางบอน  เขตบางบอน 10150
เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า

 1. สินค้าที่เสียหายบกพร่องจากการใช้งานปกติ สามารถนำกลับมาเปลี่ยนใหม่ได้ ภายใน 7 วัน นับจากที่ลูกค้ารับสินค้า (อ้างอิงจากลายเซ็นต์ที่ลูกค้าเซ็นต์รับสินค้า) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสินค้าต้องเป็นรุ่นเดียวกันเท่านั้น และสินค้าต้องมีอุปกรณ์ครบ ตัวสินค้าและกล่องอยู่ในสภาพสมบูรณ์
 2. สินค้าประเภท PRINTER รับประกันเฉพาะตัวเครื่องเท่านั้น ไม่รวมถึงอุปกรณ์สิ้นเปลือง เช่น โทนเนอร์, ตลับหมึก, ผ้าซับหมึก เป็นต้น PRINTER ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือรับคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นต้องส่งเข้าศูนย์บริการเท่านั้น (นำส่งได้ที่ J.I.B. ทุกสาขา)
 3. กรณีที่มีการอัพเกรดสินค้าทดแทนรุ่นอื่นหรือรุ่นที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งกรณีที่ลูกค้าได้สินค้ารุ่นใหม่ที่ดีกว่าเดิม ซึ่งลูกค้าต้องจ่ายส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งลูกค้าเพื่อทราบและยืนยันก่อนมีการอัพเกรดสินค้าทุกครั้ง
 4. สินค้าที่อยู่ในสภาพนอกเงื่อนไข เช่น ชำรุด, แตก, หัก, บุบ, ไหม้, บิ่น, งอ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, มีรอยขีดขูดที่แผงวงจร หรือ อุปกรณ์บางส่วนหลุดหายไป เป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
 5. สินค้าที่มีสภาพชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม, ไฟไหม้, ฟ้าผ่า, แผ่นดินไหว เป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
 6. สินค้าที่มีสภาพผิดปกติซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นเอง หรือการเก็บรักษาอย่างไม่ถูกต้อง เช่น มีคราบกาว, คราบออกไซด์, คราบน้ำ, คราบมูลสัตว์, มีรอยสนิม, มีรอยขีดข่วน, PCB มีลายวงจรขาดเป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
 7. CASE รับประกันเฉพาะ Power Supply เท่านั้น
 8. บริษัทฯ จะติดตั้ง Software ลงบนฮาร์ดดิสก์, เครื่องคอมพิวเตอร์ เฉพาะที่มีใบรับรองลิขสิทธิ์แท้ของผลิตภัณฑ์ Software ที่ถูกต้องตามกฎหมายลิขสิทธิ์เท่านั้น และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับ Software ที่ผู้ซื้อได้จัดหามาติดตั้งเอง
 9. ในกรณีที่เกิดปัญหาเนื่องมาจาก Hardware, Software ที่ติดตั้งโดยผู้ซื้อ รวมทั้ง Hardware, Software ที่ผู้ซื้อเพิ่มเติมในภายหลัง ซึ่งไม่รองรับกับสินค้าของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่นหรือรับคืนสินค้าในกรณีดังกล่าว
 10. สินค้าประเภท Flash Drive, Multimedia Card หรือสินค้าประเภทที่ไม่มี Sticker รับประกันติดที่ตัวสินค้า ลูกค้าจะต้องเก็บกล่องสินค้าและนำมายื่นกับทางบริษัทฯ เพื่อใช้แสดงสิทธิ์ในการซ่อม รวมถึงสินค้าประเภท LCD และ MONITOR ยี่ห้อ SAMSUNG จะต้องมีหมายเลขประจำเครื่องที่ตัวสินค้าตรงกับหมายเลขประจำเครื่องที่กล่องสินค้า
 11. สินค้าประเภท LCD (LCD Monitor, LCD Notebook) หากเกิดจุด Dead Pixel (ดอท) รับประกันตั้งแต่ 4 จุดขึ้นไป (ตามมาตรฐานผู้ผลิตสินค้า)
 12. สินค้าต้องมี Sticker และหมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial No.)ของทางบริษัทฯ และ Supplier รวมทั้ง Serial ต่างประเทศติดอยู่ หากมีรอยชำรุด, ฉีกขาด, ลบ, หลุดหาย หรือมีการแก้ไข Stickerรับประกันที่ติดบนตัวสินค้า ถือว่าสิ้นสุดระยะการรับประกัน
 13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขการรับประกันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการคืนเงิน

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการคืนเงินลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าส่งเคลมสินค้าและทางบริษัทฯไม่ สามารถจัดหาสินค้ารุ่นเดียวกันหรือรุ่นทดแทนเปลี่ยนคืนให้ลูกค้าได้โดย ทางบริษัทฯจะคำนวนด้วยวิธีการหักค่าเสื่อมสภาพของสินค้าตามอายุการใช้งานดัง รายละเอียดต่อไปนี้


สินค้ารับประกัน
 1 ปี

     1 เดือนแรก (ภายใน 30 วัน) คืนเงิน 100% ตามมูลค่าที่ระบุใน Invoice
     เดือนที่ 2-5 คืนเงิน 80% ตามมูลค่าที่ระบุใน Invoice
     เดือนที่ 5-9 คืนเงิน 60% ตามมูลค่าที่ระบุใน Invoice
     เดือนที่ 9-12 คืนเงิน 40% ตามมูลค่าที่ระบุใน Invoice
     หลังจากเดือนที่ 12 หรือ 1 ปี ไม่คืนเงิน
 

สินค้ารับประกัน 3 ปี

     1- 3 เดือนแรก คืนเงิน 100% ตามมูลค่าที่ระบุใน Invoice
     เดือนที่ 4-12 คืนเงิน 80% ตามมูลค่าที่ระบุใน Invoice
     เดือนที่ 13-24 คืนเงิน 60% ตามมูลค่าที่ระบุใน Invoice
     เดือนที่ 25-31 คืนเงิน 40% ตามมูลค่าที่ระบุใน Invoice
     เดือนที่ 32-36 คืนเงิน 20% ตามมูลค่าที่ระบุใน Invoice
     หลังจากเดือนที่ 36 หรือ 3 ปี ไม่คืนเงิน
 

สินค้ารับประกัน 5 ปีหรือ Limited Life Time

     1- 3 เดือนแรก คืนเงิน 100% ตามมูลค่าที่ระบุใน Invoice
     เดือนที่ 4-12 คืนเงิน 90% ตามมูลค่าที่ระบุใน Invoice
     เดือนที่ 13-24 คืนเงิน 80% ตามมูลค่าที่ระบุใน Invoice
     เดือนที่ 25-36 คืนเงิน 60% ตามมูลค่าที่ระบุใน Invoice
     เดือนที่ 37-48 คืนเงิน 40% ตามมูลค่าที่ระบุใน Invoice
     เดือนที่ 49-60 คืนเงิน 20% ตามมูลค่าที่ระบุใน Invoice
     หลังจากเดือนที่ 60 หรือ 5 ปี ไม่คืนเงิน


หมายเหตุ

1. กรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์ในการขอ Upgrade เป็นสินค้ารุ่นใหม่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าเสื่อมสภาพสินค้าตัวเดิมของลูกค้าตามอัตราข้างต้น
2. กรณีลูกค้าไม่สามารถนำ Invoice ณ วันที่ซื้อมาแสดงให้ทางบริษัทฯตรวจสอบได้ทางบริษัทฯจะคิดค่าเสื่อมสภาพโดย ตรวจสอบจากราคาจำหน่ายปัจจุบันของบริษัทฯหรือราคาจำหน่ายล่าสุดที่บริษัทฯ เคยจำหน่ายกรณีสินค้ามิได้วางจำหน่ายแล้ว
3. บริษัทฯ จะคิดค่าเสื่อมสภาพตามมูลค่าที่ระบุใน Invoice ที่ออกโดยบริษัทฯเท่านั้น