5 ม.ดัง เปิดสอน E-Sport

0
4783

รวม 5 มหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่เปิดสอนวิชา E-Sport

มหาวิทยาลัยรังสิต

มีการเปิดสอน ในสาขาของเกมมีชื่อสาขาว่า สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย และยังมีการเปิดสอนในวิชา เกี่ยวกับ E-Sports อีกด้วยในชื่อวิชาว่า E-Sports Game Study 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ซึ่งเปิดสอนในสาขาวิชาเกมและสื่ออินเทอร์แอคทีฟ ซึ่งมีการร่วมมือกันกับบริษัท การีน่า ออนไลน์(ประเทศไทย) จำกัด บริษัทผู้ให้บริการเกมชั้นนำของประเทศไทย

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

วิทยาลัยครีเอทีฟ ดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี เปิดสอนในสาขาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม และสาขาการออกแบบดิจิตัลเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งกำลังจะเปิดคณะ E-Sport

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เปิดหลักสูตรพิเศษการบริหารจัดการเกมมิ่ง หรือ E-Sport โดยเน้นในเรื่อง ของพื้นฐาน การตลาด การวางแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกมทั้งหลาย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เปิดหลักสูตร การจัดการธุรกิจเกมและ E-Sport คณะบริหารธุรกิจ  เพื่อ​ผลิต​บุคลากร​ระดับ​นัก​บริหาร​ที่​มี​ความ​รอบรู้ มี​ความ​สามารถ​ใน​การ​จัดการ​ธุรกิจเกมและอีสปอร์ต​ได้​อย่าง​มี​ประสิทธิภาพ และ​สามารถ​ใช้​เทคโนโลยี​ใหม่ๆ และ แนวคิดของเกม ให้บังเกิด​ผล​อย่าง​เต็มที่

ข้อมูลอ้างอิง : http://science.bu.ac.th/,https://it.rsu.ac.thhttp://www.dpu.ac.th/esport/

https://www.utcc.ac.th

ขอบคุณรูปภาพจาก : https://www.utcc.ac.th , www.dpu.ac.th/esport/

Comments

comments